Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Ako po si Seth Alexander 22 year old single nga lalaki medyu simple lang at marespeto na tao isang business man nga hindi rin masyado malaki, maalagain ako sa babaye, marespeto sa babae, mapagmahal na asawa, at responsable ako po naghahanap ng asawa na single mom dahil may plan sa buhay at experience sa lahat ng bagay kahit bata pa ako ang titi singlaki ng kano at haba.